Transferències de capital

Pressupost inicial / hab.

6,83 €

Pressupost inicial

847.080 €

% execució

84,55 %
Ingrés real són 716.190,37 €

% sobre el total del press.

0,79 %

Mitjana ingrés provincial

698.630,21 €

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De comunitats autònomes 27,15% 230.000 €
D'entitats locals 72,85% 617.080 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.