Proposta per al 2019

A famílies i institucions sense ànim de lucre

Despesa pres. / hab.

2,38 €

Despesa pressupostada

300.000 €

Despesa vs. exercici anterior

100,00 %

% sobre el total del press.

0,25 %

Mitjana despesa provincial

250.375 €

Sobre aquesta partida

Transferències de capital que l'entitat local o els seus organismes autònoms concedeixin o prevegin concedir a famílies, fundacions, institucions o entitats benèfiques o esportives.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
A famílies i institucions sense fins de lucre 100,00% 300.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.