De l'exterior

Ingrés pres. / hab.

6,50 €
Estimació inicial: 4,88 €

Ingrés pressupostat

833.571,41 €
Estimació inicial: 626.266,03 €

% execució

24,87 %
Ingrés real són 207.305,38 €

% sobre el total del press.

0,57 %

Mitjana ingrés provincial

1,02 M€

Sobre aquesta partida

Es recullen, detallats, els ingressos per transferències de capital rebuts de les institucions de la Unió Europea, i, de manera conjunta, els procedents, si escau, d'altres institucions i organitzacions internacionals, així com d'agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transf. capital FEDER 100,00% 626.266,03 €
Altres transferències de la Unió Europea 33,10% 207.305,38 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.