De l'exterior

Pressupost inicial / hab.

17,68 €
Pressupost actual / hab.: 19,17 €

Pressupost inicial

2,29 M€
Pressupost actual: 2,49 M€

% execució

No disp.
L'any passat 24,87 %

% sobre el total del press.

1,68 %

Mitjana ingrés provincial

678.933,37 €

Sobre aquesta partida

Es recullen, detallats, els ingressos per transferències de capital rebuts de les institucions de la Unió Europea, i, de manera conjunta, els procedents, si escau, d'altres institucions i organitzacions internacionals, així com d'agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transf. capital FEDER 77,82% 1,78 M€
Altres transferències de la Unió Europea 22,18% 508.315,95 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.