De l'exterior

Pressupost inicial / hab.

15,89 €
Pressupost actual / hab.: 23,88 €

Pressupost inicial

2,06 M€
Pressupost actual: 3,1 M€

% execució

0,62 %
Ingrés real són 19.189,33 €

% sobre el total del press.

2,03 %

Mitjana ingrés provincial

385.050,16 €

Sobre aquesta partida

Es recullen, detallats, els ingressos per transferències de capital rebuts de les institucions de la Unió Europea, i, de manera conjunta, els procedents, si escau, d'altres institucions i organitzacions internacionals, així com d'agents situats fora del territori nacional o amb estatut d'extraterritorialitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transf. capital FEDER 72,38% 1,49 M€
Altres transferències de la Unió Europea 27,62% 569.100,17 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.