Actius financers

Despesa pres. / hab.

2,40 €
Estimació inicial: 1,72 €

Despesa pressupostada

305.025,3 €
Estimació inicial: 219.025,3 €

% execució

32,42 %
Despesa real són 98.892,16 €

% sobre el total del press.

0,22 %

Mitjana despesa provincial

691.091,9 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms en l'adquisició d'actius financers (adquisició de títols valors, concessió de préstecs...) tant de l'interior com de l'exterior, sigui quina sigui la forma d'instrumentació, amb venciment a curt, mitjà i llarg termini, incloent les bestretes de pagues i altres préstecs al personal, consignant igualment en aquest capítol la constitució de dipòsits i fiances que els siguin exigides a les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessió de préstecs fora del sector públic 139,26% 305.025,3 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.