Actius financers

Ingrés pres. / hab.

119,04 €
Estimació inicial: 1,72 €

Ingrés pressupostat

15,12 M€
Estimació inicial: 219.025,3 €

% execució

2,11 %
Ingrés real són 319.628,88 €

% sobre el total del press.

11,08 %

Mitjana ingrés provincial

138.219,81 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents d'alienació de deute, accions i obligacions, reintegrament de préstecs, reintegrament de fiances i dipòsits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs i bestretes conc. al sector públic 104,32% 228.496,43 €
Reint. de préstecs de fora del sector públic 100,00% 219.025,3 €
Romanent de tresoreria 6697,19% 14,67 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.