Actius financers

Pressupost inicial / hab.

1,70 €
Pressupost actual / hab.: 2,54 €

Pressupost inicial

219.025,3 €
Pressupost actual: 328.522,33 €

% execució

18,96 %
Despesa real són 62.286,26 €

% sobre el total del press.

0,21 %

Mitjana despesa provincial

817.951,88 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms en l'adquisició d'actius financers (adquisició de títols valors, concessió de préstecs...) tant de l'interior com de l'exterior, sigui quina sigui la forma d'instrumentació, amb venciment a curt, mitjà i llarg termini, incloent les bestretes de pagues i altres préstecs al personal, consignant igualment en aquest capítol la constitució de dipòsits i fiances que els siguin exigides a les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessió de préstecs fora del sector públic 100,00% 219.025,3 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.