Reint. de préstecs de fora del sector públic

Ingrés pres. / hab.

1,71 €
Estimació inicial: 1,71 €

Ingrés pressupostat

219.025,3 €
Estimació inicial: 219.025,3 €

% execució

11,64 %
Ingrés real són 25.504,88 €

% sobre el total del press.

0,15 %

Mitjana ingrés provincial

152.762,65 €

Sobre aquesta partida

Comprèn els recursos obtinguts per reintegraments de préstecs o bestretes concedits a agents externs al sector públic, amb o sense interès, amb termini de reemborsament a curt (no superior a un any) o a llarg termini (superior a un any). En els conceptes 830 i 831 s'inclouran els reintegraments de les bestretes de pagues al personal, podent-se, si escau, crear un subconcepte específic a aquest efecte.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reintegr. préstecs foram sector públic a c/t 100,00% 219.025,3 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.