Passius financers

Ingrés pres. / hab.

176,01 €

Ingrés pressupostat

21,88 M€

% execució

61,67 %
Ingrés real són 13,49 M€

% sobre el total del press.

15,62 %

Mitjana ingrés provincial

1,98 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 21,88 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.