Passius financers

Despesa pres. / hab.

121,77 €
Estimació inicial: 119,95 €

Despesa pressupostada

15,28 M€
Estimació inicial: 15,06 M€

% execució

98,47 %
Despesa real són 15,05 M€

% sobre el total del press.

13,51 %

Mitjana despesa provincial

1,71 M€

Sobre aquesta partida

Recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms destinada a l'amortització de passius financers (préstecs i crèdits). Així mateix, aquest capítol és el destinat per a recollir les previsions per a la devolució dels dipòsits i fiances que s'hagin constituït a favor de l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Amortització de préstecs i d'operacions en euros 101,52% 15,28 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.