Passius financers

Pressupost inicial / hab.

94,11 €
Pressupost actual / hab.: 172,25 €

Pressupost inicial

11,87 M€
Pressupost actual: 21,72 M€

% execució

80,77 %
Ingrés real són 17,55 M€

% sobre el total del press.

16,11 %

Mitjana ingrés provincial

3,36 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 11,87 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.