Passius financers

Despesa pres. / hab.

169,90 €
Estimació inicial: 109,10 €

Despesa pressupostada

21,58 M€
Estimació inicial: 13,85 M€

% execució

93,21 %
Despesa real són 20,11 M€

% sobre el total del press.

15,82 %

Mitjana despesa provincial

1,43 M€

Sobre aquesta partida

Recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms destinada a l'amortització de passius financers (préstecs i crèdits). Així mateix, aquest capítol és el destinat per a recollir les previsions per a la devolució dels dipòsits i fiances que s'hagin constituït a favor de l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Amortització de préstecs i d'operacions en euros 155,73% 21,58 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.