Passius financers

Pressupost inicial / hab.

95,44 €
Pressupost actual / hab.: 151,49 €

Pressupost inicial

12,12 M€
Pressupost actual: 19,24 M€

% execució

91,95 %
Ingrés real són 17,69 M€

% sobre el total del press.

14,10 %

Mitjana ingrés provincial

2,66 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 12,12 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.