Passius financers

Pressupost inicial / hab.

106,50 €
Pressupost actual / hab.: 223,38 €

Pressupost inicial

13,66 M€
Pressupost actual: 28,65 M€

% execució

92,55 %
Despesa real són 26,52 M€

% sobre el total del press.

19,68 %

Mitjana despesa provincial

1,26 M€

Sobre aquesta partida

Recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms destinada a l'amortització de passius financers (préstecs i crèdits). Així mateix, aquest capítol és el destinat per a recollir les previsions per a la devolució dels dipòsits i fiances que s'hagin constituït a favor de l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Amortització de préstecs i d'operacions en euros 100,00% 13,66 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.