Passius financers

Ingrés pres. / hab.

118,79 €

Ingrés pressupostat

15,09 M€

% execució

No disp.
L'any passat 145,95 %

% sobre el total del press.

10,36 %

Mitjana ingrés provincial

2,81 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 15,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.