Passius financers

Ingrés pres. / hab.

227,40 €
Estimació inicial: 117,61 €

Ingrés pressupostat

29,17 M€
Estimació inicial: 15,09 M€

% execució

58,82 %
Ingrés real són 17,16 M€

% sobre el total del press.

20,04 %

Mitjana ingrés provincial

2,81 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 193,35% 29,17 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.