Passius financers

Pressupost inicial / hab.

117,61 €
Pressupost actual / hab.: 227,40 €

Pressupost inicial

15,09 M€
Pressupost actual: 29,17 M€

% execució

58,82 %
Ingrés real són 17,16 M€

% sobre el total del press.

20,04 %

Mitjana ingrés provincial

2,42 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 15,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.