Passius financers

Pressupost inicial / hab.

104,69 €

Pressupost inicial

13,5 M€

% execució

99,23 %
Ingrés real són 13,4 M€

% sobre el total del press.

8,76 %

Mitjana ingrés provincial

3,6 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 13,5 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.