Passius financers

Pressupost inicial / hab.

104,12 €
Pressupost actual / hab.: 185,54 €

Pressupost inicial

13,5 M€
Pressupost actual: 24,06 M€

% execució

No disp.
L'any passat 59,40 %

% sobre el total del press.

15,61 %

Mitjana ingrés provincial

4,42 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts en euros 100,00% 13,5 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.