Préstecs rebuts en euros

Ingrés pres. / hab.

102,67 €

Ingrés pressupostat

12,72 M€

% execució

189,84 %
Ingrés real són 24,14 M€

% sobre el total del press.

10,39 %

Mitjana ingrés provincial

3,19 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de préstecs rebuts en euros, concedits tant per ens del sector públic com els concedits per agents de fora del sector públic, tant a curt (amb termini de venciment no superior a un any) com a llarg termini (amb venciment superior a un any). Per conceptes, s'han de diferenciar en funció de la naturalesa pública o privada del prestador, i del termini d'amortització.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts a l/t d'ens fora del sector públic 100,00% 12,72 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.