Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

10,70 €

Pressupost inicial

1,33 M€

% execució

100,40 %
Despesa real són 1,34 M€

% sobre el total del press.

0,95 %

Mitjana despesa provincial

371.793,78 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 1,33 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 77,43% 1,03 M€
Despeses corrents en béns i serveis 1,54% 20.491,06 €
Transferències corrents 21,03% 279.774,6 €