Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

12,68 €

Pressupost inicial

1,58 M€

% execució

105,26 %
Despesa real són 1,67 M€

% sobre el total del press.

1,40 %

Mitjana despesa provincial

359.733,19 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 1,58 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 81,04% 1,28 M€
Despeses corrents en béns i serveis 1,29% 20.491,06 €
Transferències corrents 17,67% 279.774,6 €