Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

14,01 €
Pressupost actual / hab.: 14,62 €

Pressupost inicial

1,76 M€
Pressupost actual: 1,84 M€

% execució

96,86 %
Despesa real són 1,78 M€

% sobre el total del press.

1,62 %

Mitjana despesa provincial

374.447,73 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 1,76 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 82,93% 1,46 M€
Despeses corrents en béns i serveis 1,16% 20.491,06 €
Transferències corrents 15,90% 279.774,6 €