Òrgans de govern

Despesa pres. / hab.

15,06 €
Estimació inicial: 14,73 €

Despesa pressupostada

1,9 M€
Estimació inicial: 1,86 M€

% execució

95,81 %
Despesa real són 1,82 M€

% sobre el total del press.

1,41 %

Mitjana despesa provincial

433.346,53 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 100,00% 1,86 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 79,76% 1,48 M€
Despeses corrents en béns i serveis 1,10% 20.491,06 €
Transferències corrents 19,14% 355.577,98 €