Òrgans de govern

Despesa pres. / hab.

12,79 €
Estimació inicial: 12,79 €

Despesa pressupostada

1,62 M€
Estimació inicial: 1,62 M€

% execució

95,55 %
Despesa real són 1,55 M€

% sobre el total del press.

1,19 %

Mitjana despesa provincial

427.817,2 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 76,86% 1,25 M€
Despeses corrents en béns i serveis 0,92% 14.891,06 €
Transferències corrents 22,23% 360.911,65 €