Òrgans de govern

Despesa pres. / hab.

12,88 €

Despesa pressupostat

1,6 M€

% execució

42,50 %
Despesa real són 690.104,7 €

% sobre el total del press.

1,19 %

Mitjana despesa provincial

1,6 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 76,86% 1,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 0,92% 14.891,1 €
Transferències corrents 22,23% 360.911,7 €