Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

16,75 €
Pressupost actual / hab.: 15,75 €

Pressupost inicial

2,16 M€
Pressupost actual: 2,03 M€

% execució

96,26 %
Despesa real són 1,96 M€

% sobre el total del press.

1,40 %

Mitjana despesa provincial

456.035,61 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 80,47% 1,74 M€
Despeses corrents en béns i serveis 0,69% 14.891,06 €
Transferències corrents 13,15% 284.491,01 €
Inversions reals 5,69% 123.000 €