Òrgans de govern

Pressupost inicial / hab.

18,41 €
Pressupost actual / hab.: 18,41 €

Pressupost inicial

2,37 M€
Pressupost actual: 2,37 M€

% execució

26,47 %
Despesa real són 628.530,48 €

% sobre el total del press.

1,45 %

Mitjana despesa provincial

480.801,64 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses relatives a la constitució i funcionament dels òrgans de govern de l'entitat local i de representació dels mateixos. S'inclouran, per tant, les assignacions i indemnitzacions del president i membres de la corporació; secretaries particulars de la presidència; dietes i despeses de viatge i altres de naturalesa anàloga. També s'han d'imputar a aquesta política de despesa les de material i les necessaries per a l'atenció dels òrgans de govern.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 82,78% 1,97 M€
Despeses corrents en béns i serveis 0,88% 20.918,06 €
Transferències corrents 16,34% 388.000 €