Serveis de caràcter general

Despesa pres. / hab.

305,95 €

Despesa pressupostada

37,9 M€

% execució

119,98 %
Despesa real són 45,47 M€

% sobre el total del press.

30,97 %

Mitjana despesa provincial

2,65 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 38,98% 14,77 M€
Coord. organització institucional entitats locals 64,13% 24,3 M€
Informació bàsica i estadística 0,27% 103.618,39 €
Participació ciutadana 14,21% 5,38 M€
Atenció als ciutadans 3,11% 1,18 M€
Imprevistos i funcions no classificades 61,02% 23,12 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.