Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

99,09 €

Pressupost inicial

12,27 M€

% execució

175,17 %
Despesa real són 21,5 M€

% sobre el total del press.

6,76 %

Mitjana despesa provincial

3,49 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 56,83% 6,97 M€
Coord. organització institucional entitats locals 5,47% 670.945,48 €
Informació bàsica i estadística 0,59% 72.539,58 €
Participació ciutadana 27,97% 3,43 M€
Atenció als ciutadans 9,15% 1,12 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.