Serveis de caràcter general

Despesa pres. / hab.

268,75 €

Despesa pressupostada

33,35 M€

% execució

125,18 %
Despesa real són 41,74 M€

% sobre el total del press.

31,22 %

Mitjana despesa provincial

2,51 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 18,75% 6,25 M€
Coord. organització institucional entitats locals 69,34% 23,12 M€
Informació bàsica i estadística 0,23% 77.858,29 €
Participació ciutadana 8,38% 2,8 M€
Atenció als ciutadans 3,30% 1,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.