Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

110,53 €

Pressupost inicial

13,8 M€

% execució

172,75 %
Despesa real són 23,84 M€

% sobre el total del press.

12,19 %

Mitjana despesa provincial

3,49 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 50,10% 6,91 M€
Coord. organització institucional entitats locals 22,36% 3,09 M€
Informació bàsica i estadística 2,26% 311.362,07 €
Participació ciutadana 13,13% 1,81 M€
Atenció als ciutadans 8,36% 1,15 M€
Imprevistos i funcions no classificades 3,79% 523.548,06 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 46,81% 6,46 M€
Despeses corrents en béns i serveis 24,41% 3,37 M€
Transferències corrents 23,36% 3,22 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 3,79% 523.548,06 €
Inversions reals 0,04% 6.130,67 €
Actius financers 1,59% 219.025,3 €