Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

104,54 €
Pressupost actual / hab.: 130,67 €

Pressupost inicial

13,12 M€
Pressupost actual: 16,4 M€

% execució

83,09 %
Despesa real són 13,63 M€

% sobre el total del press.

14,50 %

Mitjana despesa provincial

2,61 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 47,83% 6,28 M€
Coord. organització institucional entitats locals 23,52% 3,09 M€
Informació bàsica i estadística 2,51% 329.763,11 €
Participació ciutadana 13,06% 1,71 M€
Atenció als ciutadans 9,09% 1,19 M€
Imprevistos i funcions no classificades 3,99% 523.548,06 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,10% 5,79 M€
Despeses corrents en béns i serveis 25,68% 3,37 M€
Transferències corrents 24,57% 3,22 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 3,99% 523.548,06 €
Actius financers 1,67% 219.025,3 €