Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

168,88 €
Pressupost actual / hab.: 209,93 €

Pressupost inicial

21,78 M€
Pressupost actual: 27,07 M€

% execució

83,16 %
Despesa real són 22,51 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

5,18 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 63,52% 13,83 M€
Coord. organització institucional entitats locals 13,80% 3,01 M€
Informació bàsica i estadística 3,34% 728.273,02 €
Participació ciutadana 11,05% 2,41 M€
Atenció als ciutadans 7,98% 1,74 M€
Imprevistos i funcions no classificades 0,31% 66.643,43 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 55,85% 12,16 M€
Despeses corrents en béns i serveis 19,94% 4,34 M€
Transferències corrents 14,94% 3,25 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 0,31% 66.643,43 €
Inversions reals 7,96% 1,73 M€
Actius financers 1,01% 219.025,3 €