Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

178,57 €
Pressupost actual / hab.: 178,57 €

Pressupost inicial

23,03 M€
Pressupost actual: 23,03 M€

% execució

25,58 %
Despesa real són 5,89 M€

% sobre el total del press.

14,02 %

Mitjana despesa provincial

3,73 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 62,24% 14,33 M€
Coord. organització institucional entitats locals 18,17% 4,19 M€
Informació bàsica i estadística 3,49% 804.005,23 €
Participació ciutadana 8,12% 1,87 M€
Atenció als ciutadans 7,68% 1,77 M€
Imprevistos i funcions no classificades 0,29% 66.643,43 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 55,65% 12,82 M€
Despeses corrents en béns i serveis 19,63% 4,52 M€
Transferències corrents 18,33% 4,22 M€
Fons de contingència i altres imprevistos 0,29% 66.643,43 €
Inversions reals 4,18% 962.682,88 €
Transferències de capital 0,97% 224.108,43 €
Actius financers 0,95% 219.025,3 €