Administració general

Despesa pres. / hab.

82,49 €
Estimació inicial: 77,11 €

Despesa pressupostada

10,58 M€
Estimació inicial: 9,89 M€

% execució

55,66 %
Despesa real són 5,89 M€

% sobre el total del press.

7,16 %

Mitjana despesa provincial

7,01 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 63,16% 6,25 M€
Despeses corrents en béns i serveis 28,22% 2,79 M€
Transferències corrents 0,50% 49.636,87 €
Inversions reals 5,91% 584.480 €
Actius financers 2,21% 219.025,3 €