Administració general

Pressupost inicial / hab.

95,87 €

Pressupost inicial

12,43 M€

% execució

No disp.
L'any passat 89,83 %

% sobre el total del press.

8,07 %

Mitjana despesa provincial

8,85 M€

Sobre aquesta partida

Administració general.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 66,08% 8,21 M€
Despeses corrents en béns i serveis 24,93% 3,1 M€
Transferències corrents 0,83% 102.636,87 €
Inversions reals 6,40% 795.327,8 €
Actius financers 1,76% 219.025,3 €