Informació bàsica i estadística

Despesa pres. / hab.

5,18 €

Despesa pressupostada

658.331,77 €

% execució

89,29 %
Despesa real són 587.821,19 €

% sobre el total del press.

0,46 %

Mitjana despesa provincial

326.868,78 €

Sobre aquesta partida

Informació bàsica i estadística.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Gestió del padró municipal d'habitants 104,56% 688.331,77 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 65,22% 429.344,42 €
Despeses de personal 65,22% 429.344,42 €
Despeses corrents en béns i serveis 34,69% 228.387,35 €
Despeses corrents en béns i serveis 34,69% 228.387,35 €
Transferències corrents 0,09% 600 €
Transferències corrents 4,65% 30.600 €
Inversions reals 0,00% 0 €