Informació bàsica i estadística

Despesa pres. / hab.

7,29 €
Estimació inicial: 5,42 €

Despesa pressupostada

926.285,14 €
Estimació inicial: 688.331,77 €

% execució

44,06 %
Despesa real són 408.125,73 €

% sobre el total del press.

0,64 %

Mitjana despesa provincial

327.618,78 €

Sobre aquesta partida

Informació bàsica i estadística.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Gestió del padró municipal d'habitants 100,00% 688.331,77 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 62,37% 429.344,42 €
Despeses de personal 62,37% 429.344,42 €
Despeses corrents en béns i serveis 33,18% 228.387,35 €
Despeses corrents en béns i serveis 33,18% 228.387,35 €
Transferències corrents 4,45% 30.600 €
Transferències corrents 4,45% 30.600 €
Inversions reals 0,00% 0 €