Informació bàsica i estadística

Despesa pres. / hab.

5,42 €

Despesa pressupostada

688.331,8 €

% execució

No disp.
L'any passat 71,32 %

% sobre el total del press.

0,47 %

Mitjana despesa provincial

688.331,8 €

Sobre aquesta partida

Informació bàsica i estadística.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 62,37% 429.344,4 €
Despeses corrents en béns i serveis 33,18% 228.387,4 €
Transferències corrents 4,45% 30.600 €
Inversions reals 0,00% 0 €