Informació bàsica i estadística

Despesa pres. / hab.

7,11 €
Estimació inicial: 5,37 €

Despesa pressupostada

911.436,64 €
Estimació inicial: 688.331,77 €

% execució

73,95 %
Despesa real són 673.962,79 €

% sobre el total del press.

0,63 %

Mitjana despesa provincial

327.618,78 €

Sobre aquesta partida

Informació bàsica i estadística.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis de caràcter general.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 62,37% 429.344,42 €
Despeses corrents en béns i serveis 33,18% 228.387,35 €
Transferències corrents 4,45% 30.600 €
Inversions reals 0,00% 0 €