Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

30,46 €

Pressupost inicial

3,78 M€

% execució

95,27 %
Despesa real són 3,6 M€

% sobre el total del press.

2,28 %

Mitjana despesa provincial

987.695,32 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 19,89% 751.679,09 €
Gestió del sistema tributari 67,34% 2,54 M€
Gestió del patrimoni 4,48% 169.174,65 €
Gestió del deute i de la tresoreria 8,29% 313.417,69 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.