Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

33,26 €
Pressupost actual / hab.: 34,00 €

Pressupost inicial

4,31 M€
Pressupost actual: 4,41 M€

% execució

67,26 %
Despesa real són 2,96 M€

% sobre el total del press.

2,89 %

Mitjana despesa provincial

1,68 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 25,48% 1,1 M€
Gestió del sistema tributari 62,45% 2,69 M€
Gestió del patrimoni 4,56% 196.431,69 €
Gestió del deute i de la tresoreria 7,52% 324.242,95 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,98% 2,24 M€
Despeses corrents en béns i serveis 40,86% 1,76 M€
Despeses financeres 1,00% 43.158,56 €
Inversions reals 6,16% 265.599,04 €