Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

32,78 €
Pressupost actual / hab.: 34,37 €

Pressupost inicial

4,23 M€
Pressupost actual: 4,44 M€

% execució

96,28 %
Despesa real són 4,27 M€

% sobre el total del press.

3,05 %

Mitjana despesa provincial

2,47 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 30,13% 1,28 M€
Gestió del sistema tributari 58,52% 2,48 M€
Gestió del patrimoni 5,31% 224.934,19 €
Gestió del deute i de la tresoreria 6,03% 255.248,7 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 56,63% 2,4 M€
Despeses corrents en béns i serveis 42,35% 1,79 M€
Despeses financeres 1,02% 43.158,56 €