Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

41,75 €
Pressupost actual / hab.: 41,75 €

Pressupost inicial

5,38 M€
Pressupost actual: 5,38 M€

% execució

11,20 %
Despesa real són 602.966,95 €

% sobre el total del press.

3,28 %

Mitjana despesa provincial

1,13 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 24,46% 1,32 M€
Gestió del sistema tributari 56,63% 3,05 M€
Gestió del patrimoni 11,77% 633.897,6 €
Gestió del deute i de la tresoreria 7,14% 384.300,53 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,77% 2,84 M€
Despeses corrents en béns i serveis 37,98% 2,05 M€
Despeses financeres 1,88% 101.000 €
Inversions reals 7,38% 397.247,18 €