Deute públic

Despesa pres. / hab.

180,27 €
Estimació inicial: 124,00 €

Despesa pressupostada

22,89 M€
Estimació inicial: 15,75 M€

% execució

92,83 %
Despesa real són 21,25 M€

% sobre el total del press.

16,78 %

Mitjana despesa provincial

1,62 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'interessos i amortització del deute i altres operacions financeres de naturalesa anàloga, amb exclusió de les despeses que ocasioni la formalització d'aquests.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Deute públic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses financeres 12,01% 1,89 M€
Passius financers 87,99% 13,85 M€