Deute públic

Pressupost inicial / hab.

124,00 €

Pressupost inicial

15,75 M€

% execució

No disp.
L'any passat 123,02 %

% sobre el total del press.

11,54 %

Mitjana despesa provincial

1,42 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'interessos i amortització del deute i altres operacions financeres de naturalesa anàloga, amb exclusió de les despeses que ocasioni la formalització d'aquests.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Deute públic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses financeres 12,01% 1,89 M€
Despeses financeres 12,01% 1,89 M€
Passius financers 87,99% 13,85 M€
Passius financers 87,99% 13,85 M€