Proposta per al 2019

Deute públic

Despesa pres. / hab.

125,25 €

Despesa pressupostada

15,8 M€

Despesa vs. exercici anterior

100,33 %

% sobre el total del press.

11,13 %

Mitjana despesa provincial

9,5 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'interessos i amortització del deute i altres operacions financeres de naturalesa anàloga, amb exclusió de les despeses que ocasioni la formalització d'aquests.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Deute públic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses financeres 11,63% 1,8 M€
Passius financers 88,37% 14 M€