Deute públic

Despesa pres. / hab.

122,04 €

Despesa pressupostada

15,5 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

10,65 %

Mitjana despesa provincial

1,53 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'interessos i amortització del deute i altres operacions financeres de naturalesa anàloga, amb exclusió de les despeses que ocasioni la formalització d'aquests.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Deute públic.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses financeres 11,85% 1,84 M€
Despeses financeres 11,85% 1,84 M€
Passius financers 88,15% 13,66 M€
Passius financers 88,15% 13,66 M€