Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

393,21 €
Pressupost actual / hab.: 410,41 €

Pressupost inicial

49,35 M€
Pressupost actual: 51,51 M€

% execució

97,20 %
Despesa real són 50,07 M€

% sobre el total del press.

45,55 %

Mitjana despesa provincial

1,03 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,67% 825.546,92 €
Personal eventual 0,40% 195.627,16 €
Personal funcionari 37,59% 18,55 M€
Personal laboral 35,59% 17,56 M€
Un altre personal 1,18% 581.318,34 €
Incentius al rendiment 1,27% 628.153,81 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,31% 11,01 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.