Despeses de personal

Despesa pres. / hab.

422,39 €
Estimació inicial: 402,69 €

Despesa pressupostada

53,27 M€
Estimació inicial: 50,79 M€

% execució

96,95 %
Despesa real són 51,65 M€

% sobre el total del press.

39,52 %

Mitjana despesa provincial

927.021,1 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,64% 832.341,82 €
Personal eventual 0,39% 195.627,16 €
Personal funcionari 35,91% 18,24 M€
Personal laboral 38,92% 19,77 M€
Un altre personal 3,05% 1,55 M€
Incentius al rendiment 1,13% 571.876,91 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 23,85% 12,12 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.