Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

402,69 €
Pressupost actual / hab.: 422,39 €

Pressupost inicial

50,79 M€
Pressupost actual: 53,27 M€

% execució

96,95 %
Despesa real són 51,65 M€

% sobre el total del press.

39,52 %

Mitjana despesa provincial

999.343,16 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,64% 832.341,82 €
Personal eventual 0,39% 195.627,16 €
Personal funcionari 37,00% 18,79 M€
Personal laboral 34,85% 17,7 M€
Un altre personal 2,03% 1,03 M€
Incentius al rendiment 1,25% 634.664,93 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,85% 11,6 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.