Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

253,78 €

Pressupost inicial

31,19 M€

% execució

96,56 %
Ingrés real són 30,12 M€

% sobre el total del press.

25,49 %

Mitjana ingrés provincial

6,43 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega 0,14% 45.080,18 €
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 69,90% 21,8 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 21,23% 6,62 M€
Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 8,73% 2,72 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.