Administració gral. de seguretat i protecció civil

Despesa pres. / hab.

29,69 €

Despesa pressupostada

3,77 M€

% execució

84,59 %
Despesa real són 3,19 M€

% sobre el total del press.

2,66 %

Mitjana despesa provincial

792.560,1 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses en les àrees d'administració general de la Seguretat i Protecció Civil.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Seguretat i mobilitat ciutadana.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 88,07% 3,32 M€
Despeses de personal 88,07% 3,32 M€
Despeses corrents en béns i serveis 5,30% 199.756,85 €
Despeses corrents en béns i serveis 5,30% 199.756,85 €
Inversions reals 6,63% 250.000 €
Inversions reals 6,63% 250.000 €