Proposta per al 2023

Seguretat i ordre públic

Pressupost inicial / hab.

44,98 €

Pressupost inicial

5,81 M€

Despesa vs. exercici anterior

98,99 %

% sobre el total del press.

3,74 %

Mitjana despesa provincial

5,81 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses en les àrees de Seguretat i Ordre Públic.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Seguretat i mobilitat ciutadana.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 92,00% 5,34 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,57% 439.484,14 €
Inversions reals 0,43% 25.000 €