Mobilitat urbana

Despesa pres. / hab.

64,98 €
Estimació inicial: 56,31 €

Despesa pressupostada

8,25 M€
Estimació inicial: 7,15 M€

% execució

25,41 %
Despesa real són 2,1 M€

% sobre el total del press.

6,05 %

Mitjana despesa provincial

530.025,36 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses destinades a Protecció civil del municipi.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Seguretat i mobilitat ciutadana.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 4,57% 326.930,88 €
Despeses corrents en béns i serveis 7,76% 554.928,56 €
Transferències corrents 0,77% 55.000 €
Inversions reals 86,90% 6,21 M€