Mobilitat urbana

Despesa pres. / hab.

56,31 €
Despesa pres act. / hab.: 64,98 €

Despesa pressupostada

7,2 M€
Despesa actualitzada: 8,3 M€

% execució

25,41 %
Despesa real són 2,1 M€

% sobre el total del press.

5,24 %

Mitjana despesa provincial

530.025,4 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses destinades a Protecció civil del municipi.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Seguretat i mobilitat ciutadana.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 4,57% 326.930,9 €
Despeses corrents en béns i serveis 7,76% 554.928,6 €
Transferències corrents 0,77% 55.000 €
Inversions reals 86,90% 6,2 M€