Mobilitat urbana

Despesa pres. / hab.

8,74 €
Estimació inicial: 8,74 €

Despesa pressupostada

1,12 M€
Estimació inicial: 1,12 M€

% execució

76,57 %
Despesa real són 858.235,24 €

% sobre el total del press.

0,77 %

Mitjana despesa provincial

466.885,34 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses destinades a Protecció civil del municipi.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Seguretat i mobilitat ciutadana.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,97% 335.921,48 €
Despeses corrents en béns i serveis 44,16% 494.928,56 €
Transferències corrents 0,00% 0 €
Inversions reals 25,87% 290.000 €